Du leser nå tittel ,,HVA VI GJØR" side ,,RIVNING"

 

En av de første fasene for en ny bygning er rivnings arbeid. Vi gjør komplett eller delvis rivnings arbeid avhengig av prosjektet. Ved komplett rivning lar vi bare fundamentet stå igjen og ved delvis rivning lar vi, for eksempel, hoved veggene og de grunnleggende tak konstruksjonene stå igjen. Noen ganger ønsker våre kunder at vi bare fjerner treverk; tak, veggplater, dører og vinduer. Under tak rivning kan vi ta av gamle taktegl og la treverket stå, eller vi kan fjerne begge deler.

I det første bildet vises rivningen av en murstens pipe. Etter utført rivningsarbeid bruker vi aldri gammel murstein, stein eller fliser igjen i nye prosjekter. I det andre og tredje bildet kan man se arbeidere bære gamle matrialer inn i en konteiner. Under all rivningsarbeid blir materialene sortert i forskjellige konteinere; ødelagte murstein og stein, kjemisk avfall (maling), treverk, plastikk og i den siste konteinere – metall. Vi er opptatt av arbeideres sikkerhet under rivninsarbeid og alle må derfor ha hjelm, spesial klær og hansker. Til slutt rensker vi bygningsområdet i forbredelse til andre arbeidere. Rydde arbeid gjør vi også inne i byggningen og alle gammle materialer blir båret inn i konteinere. Et vellykket rivningsarbeid hjelper til med å begrense tidsbruken og byggningsarbeid kan startes med en gang