Du leser nå tittel ,,HVA VI GJØR" side ,,GIPSING"

 

Ved bygging og renovering av gamle hus gipser vi både ute og inne.  I to  av bildene vises gipsing utendørs ved hjelp av stilas, i det tredje, gipsede trinn. Vanligvis bruker vi vanlig grå gips men mange farger er tilgjengelige.

Før ny gips legges, må det gamle fjernes. All gipsing gjør vi ved hjelp av laservater og spesial verktøy som aliminums snører, plater, og skrapere. Under gipsing bruker vi spesial gips laget av en populær miks som inneholder ”TM Latex,” ”Conbexta UW,” og TM Epoxylim. Gips med disse ingrediensene er fleksibelt å jobbe med, det tørker raskt og er sterkt.