Du leser nå tittel ,,HVA VI GJØR" side ,,BETONGARBEID"

 

Skillevegger (i hus) og gjerder er også en av våre jobber, spesielt nå når små dekorative tre gjerder og forskjellige skiller som dekorative interiør detalier blir mer og mer populært. Ved bruk av ingredienser med forskjellige farger (men ikke maling), kan våre mestere lage alle typer trearbeid – praktisk talt kan vi bygge nye bolighus, sauner, garasjer eller lignende fra fundamentet til toppen av taket bare ved hjelp av tre. 

Vi utfører landmåling og betongstøpings arbeid: dette er nødvendig for bygging av fundament. I det første bildet vises hjørnet på et fundament. Før støping lager vi først treformer som hjeper til med å bevare fundamentets eksakte dimensjoner. Vi lager fundamenter for enhver bygning; hus, garasje, etc. Ofte jobber vi med betongstøping etter rivningsarbeid, epesielt i kjellere og første etasjer, i gamle hus (under oppussing), eller når deler av den opprinnelige konstruksjonen allerede er skadet av fukt eller tidens tann. Noen gang støper vi private fortau eller områder mellom garasjen og veien, huset og hagen etc.

For noen støpe jobber (inkludert fundamenter) bruker vi metall stenger for det gjør konstruksjonen sterkere. Av og til, ved støping i hager, legger vi i små steiner i den ferske betongen for å gjøre overflaten ugjevn (pga. vinterfører) eller legger et nytt lag betong over et eksisterende lag for å gjøre det glattere.